Ønske fra Rambøll gav mere fleksibel lysstyring

Find produkt

Ønske fra Rambøll
gav mere Fleksibel Lysstyring

Nu kan den energioptimerede dagslysstyring fortsætte dagen igennem, også når brugeren manuelt justerer lysstyrken. Hidtil har overstyring af sensorens automatiske lysstyring altid deaktiveret dagslysstyringen - dette er ikke længere tilfældet.
 

Spurvelundskolen er en af de bygninger, hvor Odense kommune har energirenoveret belysningen. Installationen er konfigureret så den energioptimerede dagslysstyring fortsætter, også når brugeren manuelt justerer lysniveauet. Foto venligst udlånt af FRIIS & MOLTKE.
 

I jagten på energibesparelser har Odense Kommune siden 2013 kørt projekt Energy Lean, som skal bidrage til at reducere C02-udslippet på kommunens bygninger med 40 %. Odense Kommune har derfor investeret kr. 225 mio i projektet, som man regner med at få retur i form af besparelser over de næste 15 år.

I forhold til energibesparelser på belysning har Odense Kommune, i samarbejde med Rambøll, arbejdet på at skifte til LED-armaturer og installere lysstyring i kommunens bygninger. Det var i den forbindelse, at rådgivende ingeniør Allan Fjeldgaard fra Rambøll fremkom med ønsket om en mere fleksibel løsning: ”Vi vil gerne give brugeren mulighed for at justere belysningen manuelt. Samtidig vil vi jo nødigt gå glip af den energibesparelse, som automatisk dagslysstyring giver”. Han fortsætter: ”Hvis man manuelt justerer lyset om morgenen, så går man normalt glip af den energibesparelse, som dagslysstyringen bidrager med, når der senere på dagen er et større dagslysindfald.”

Indtil nu har standarden på alle DALI-sensorer været, at brugeren ved manuel justering af belysningen fuldstændigt deaktiverer dagslysstyringen. Ønsket fra Rambøll betød, at Niko-Servodan gik i gang med at finde en løsning for fortsat dagslysstyring, når brugeren justerer belysningen manuelt via tryk.

Portfolio Manager ved Niko-Servodan, Henrik Norén fortæller: ”Vores udgangspunkt var egentligt at lave en kundespecifik løsning til Energy Lean. Men hurtigt stod det klart for os, at løsningen også måtte være relevant for andre. Vi besluttede derfor at inkludere løsningen i vores seneste softwareopdatering, som blev frigivet i efteråret 2016.”


Den nye funktion i DALI-sensorerne giver mulighed for energioptimering, også når brugeren manuelt justerer belysningen. Dagslysstyringen, og derved energioptimeringen, fortsætter med udgangspunkt i det lysniveau, som bruger manuelt har indstillet. Først, når lokalet forlades eller ved aktivt tryk, vil dagslysstyringen vende tilbage og følge det LUX-niveau, som installationen er konfigureret med som standard.

 

Løsningen er blevet anvendt i de installationer som Bravida, Kemp & Lauritzen og All-tek renoverer i forbindelse med Energy Lean 2016. I Energy Lean 2017 anvendes denne løsning også.

 

Fig. A Traditionel manuel styring af lys = Overstyring af dagslysstyring

 

Fig. B Manuel styring af lys med energioptimeret dagslysstyring.

 

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET