Skærpede krav til installationens opdeling

Find produkt

Skærpede krav til installationens opdeling 

I forsamlingslokaler, flugtveje og fælles adgangsveje er der bl.a. et skærpet krav om, at alt lys ikke slukkes ved en enkelt fejl i installationen. Installationen skal deles op i mindst to grupper med hver sin fejlstrømsafbryder. Det er derfor en fordel at benytte en sensor, som er egnet til denne type installationer.
 

Grundprincippet i denne type lysinstallationer er, at armaturerne opdeles og forbindes til to uafhængige grupper. Derudover er det også et krav, at sensoren forsynes fra en separat styrestrømsgruppe.

Sensor med to kanaler til ON/OFF-løsning
I korridorer og andre lokaler uden dagslys, som er omfattet af de skærpede krav, vil man typisk lave en opdelt ON/OFF-installation. Her kan man med fordel anvende en sensor, der har to potentialfrie kanaler indbygget. Armaturerne fordeles på to lysgrupper (L2 og L3), som hver især forbindes med en af sensorens to potentialfrie kanaler. På den måde kan en enkelt sensor styre lyset synkront i to uafhængige grupper. Sensor forsynes med styrestrøm fra en separat styrestrømsgruppe (L1).


Dagslysstyret løsning med DALI
Ved installation af dagslysstyring i forsamlingslokaler kan man med fordel anvende en løsning baseret på DALI Addressable. DALI Addressable har en enkel fortrådning, og opdeling foretages helt uafhængigt af zoner og lysgrupper.

For at opdele installationen kan man f.eks. fordele de ønskede lyszoner på to seperate lysgrupper. Alle armaturer i zone 1 og 3 forbindes til gruppe 2 (L2), og alle armaturer i zone 2 og 4 forbindes til gruppe 3 (L3). Sensor forsynes med styrestrøm fra gruppe 1 (L1). Hvis der opstår fejl i styrestrømmen, sikrer DALI-protokollen, at alle DALI-armaturer går i ”system failure”, hvilket betyder, at armaturerne lyser 100 % (default værdi).Skærpede krav gælder også i butikker og salgslokaler
Bestemmelserne gælder i forsamlingslokaler, hvor flere end 50 personer lejlighedsvis samles, det kan være biografer, restauranter, undervisningslokaler osv. Det gælder desuden i butikker og andre salgslokaler, uanset hvor mange der benytter det. Derudover gælder bestemmelserne ved fælles arealer og korridorer, som er fælles adgangsveje til flere lejemål og andre enheder.

Udover kravet om, at installationen skal være opdelt, skal man være opmærksom på, at der også er en række andre krav, som skal opfyldes, f.eks. placering og typen af eventuelle tryk. De skærpede krav til lysinstallationer i forsamlingslokaler og ved fælles adgangsveje fremgår af Stærksstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 (kapitel 804).

Download info om installationens opdeling

Læs mere om 2-kanal-sensorer fra Niko-Servodan

Læs mere om DALI-sensorer fra Niko-Servodan

 

Kilde: ”Forsamlingslokaler og fælles adgangsveje” af Torben Skødt, Sikkerhedsstyrelsen.

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET