Lysstyring med håndværkerfradrag

Find produkt

Lysstyring med håndværkerfradrag

BoligJobordningen giver mulighed for, at private forbrugere kan få håndværkerfradrag for bevægelsesfølere, dagslysfølere og intelligent lysstyring inkl. afledt ledningsarbejde.
 

Fra 2016 er der sket en ændring af BoligJobordningen. Man har fjernet håndværkerfradraget på en række ikke grønne ydelser, men til gengæld udvidet den inden for områder som understøtter en grøn omstilling.

Indenfor lysstyring giver ordningen håndværkerfradrag for følgende:

  • Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde
  • Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde
  • Installation af intelligent lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde.

Det sidste område er en udvidelse i forhold til den tidligere ordning.

Den nye ordning vil fra 2016 give fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte, og et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet.


Læs mere om ordningen på www.skat.dk

Kilder:

http://www.skm.dk/media/1279424/aftaletekst-om-ny-groen-boligjobordning-med-bilag.pdf
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018&vId=0&lang=DA

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET