Bygningsreglementet BR15

Find produkt

Bygningsreglementet BR15

Bygningsreglementet sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger. Der stilles bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer.


Den seneste opdatering af bygningsreglement er BR15. Hensigten med BR15 har været at skabe de bedst mulige rammer for at bygge energirigtigt. Dels sikrer BR15, at bygninger opføres, så der spares yderligere 25 % på energiforbruget til bl.a. opvarmning, evt. køling, belysning, varmt brugsvand og ventilation i forhold til de hidtil gældende regler. Dels forpligtes også boligejere, som alligevel bygger om, renoverer eller udskifter bygningsdele, til at vælge rentable, energirigtige løsninger.


Lavenergiklasse 2015 bliver minimumskrav
Energikravene i BR15 til nye bygninger strammes til et niveau svarende til den frivillige lavenergiklasse 2015, der blev udmeldt i BR10, med henblik på at blive bindende krav i 2015.

Energirammer for eksisterende bygninger
I henhold til energirenoveringsstrategien fra 2014 indføres en alternativ metode til overholdelse af kravene til ombygning eller renovering, som frivilligt alternativ til de nuværende energikrav ved renovering. Metoden er en overordnet energirammeberegning for hele bygningen svarende til den beregning, der gennemføres for nye bygninger.

Energirammerne for eksisterende bygninger er en frivillig mulighed for de bygherrer, der laver gennemgribende energirenoveringer. Det er primært en smidiggørelse for de bygherrer, der vil se mere helhedsorienteret på bygningens energiforbrug. Samtidig er det en implementering af bygningsdirektivet.

BR15 og el-forbruget til belysning
Generelt skærpes energibestemmelserne med ca. 25 % i BR15 i forhold til BR10. Angående lysinstallationer skal man være opmærksom på de nye krav om energieffektiv belysning, herunder BR15, kap. 6.5.3, stk. 2 om automatisk dagslysstyring og BR15, kap. 6.5.3, stk. 4 om zoneopdelt lysstyring. Her præciseres det at belysningen skal opdeles i zoner med manuel eller automatisk styring for hver zone (dagslyszonestyring). 

 

Energirammerne i BR15 - gældende fra 1. juli 2016Max. kWh/m² pr. år
Boliger 

Energiforbruget til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand.
Lavenergirammekrav fra 2020. 

30 + 1000/Etagearealet A

 20
Erhverv 

Energiforbruget til opvarmning, ventilation, køling, varm vand og belysning.

Lavenergirammekrav fra 2020.

 41 + 1000/Etagearealet A
(Tillæg for særlige forhold)

 25

Bygningsklasse 2020 forventes at blive et obligatorisk krav for opførelse af offentlige nybyggerier ved udgangen af 2018 og opførelse af andre nybyggerier ved udgangen af 2020.


Fra 1. juli 2016 gælder kun BR15
BR15 er trådt i kraft den 1. januar 2016. Og i en overgangsperiode på seks måneder kan der bygges enten efter BR10 eller efter BR15. Men fra den 1. juli 2016 kan der kun bygges efter BR15.

BR15 i sin helhed

Se hele BR15.

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET