KNX-SENSORER TIL EUROPAS BEDSTE ENERGIRENOVERINGSPROJEKT

Find produkt

knx sensorer

til europas bedste

energirenoveringsprojekt


Den igangværende energirenovering af Hvidovre Hospital har vundet prisen som Europas bedste energirenoveringsprojekt. Blandt andet bliver belysningsanlægget renoveret med LED-armaturer og intelligent lysstyring. Niko-Servodan leverer KNX- og On/Off-sensorer til projektet.


I bestræbelserne på at reducere energiudgifterne er Hvidovre Hospital i gang med et stort energirenoveringsprojekt. Renoveringen omfatter 245.000 m2, og målet er en reduktion af energiforbruget på 33 %. I den forbindelse bliver belysningsanlægget også renoveret. Det omfatter 14.500 armaturer og intelligent lysstyring. Niko-Servodan leverer tilstedeværelsessensorer til projektet. I alle gange og fællesarealer installeres KNX-sensorer. I lokaler installeres stand-alone lysstyring med on/off-sensorer.


Danmarks største EPC-projekt
Energirenoveringen er udformet som et EPC-projekt (Energy Performance Contracting), hvor en privat virksomhed analyserer, udfører og finansierer energioptimeringen. Efterfølgende tilbagebetaler Hvidovre Hospital løbende denne investering via de besparelser, der opnås på driften. Projektet på Hvidovre Hospital er det hidtil største EPC-projekt i Danmark.

Det ambitiøse projekt har nu vundet prisen European Energy Service Award 2017 (EESA) som Europas bedste energirenoveringsprojekt. Prisen bliver uddelt af Berliner Energiagentur i samarbejde med EU kommissionen og har til formål at holde fokus på EU’s 2020-målsætning for energibesparelser.

Høyrup & Clemmensen har el-entreprisen og dermed ansvaret for projektering og installation af det nye intelligente belysningsanlæg. Udskiftningen af armaturer begyndte i efteråret 2016, og hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

 

Fakta 
BygherreHvidovre hospital
Installatør 

Høyrup & Clemmensen, hoyrup-clemmensen.dk

Løsning 

Gang- og fællesarealer er der installeret med KNX-sensor type 41-730. I lokaler er der installeret stand alone On/Off lysstyring af 2 kanaler (via relæudgang) med tilstedeværelsessensor type 41-720/41-721.

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET