KNXsolutions bliver officiel servicepartner

Find produkt

knxsolutions

bliver officiel servicepartner

for niko-Servodan 


KNXsolutions og Niko-Servodan har nu formaliseret det samarbejde, de har haft gennem de seneste par år. KNXsolutions bliver dermed officiel servicepartner i forbindelse med service på alle typer af lysstyringsanlæg øst for Storebælt.


”Vi får flere og flere opgaver, hvor kunderne vælger at udnytte vores erfaring og kompetence til programmering og idriftsætning af lysstyringsanlæg”, fortæller Knud Jensen, servicechef hos Niko-Servodan. ”Allerede for 2 år siden begyndte vi at benytte KNXsolutions til serviceopgaver indenfor DALI-lysstyring. Nu har vi valgt at formalisere dette med en samarbejdsaftale og dermed gøre KNXsolutions til officiel Niko-Servodan servicepartner.”

Nærhed og hurtigere service
”Samarbejdet betyder, at vi rent geografisk kommer tættere på vores kunder”, fortsætter Knud Jensen. ”Vi kan derved hurtigere og mere effektivt servicere vores kunder. Den forløbne tid har vist, at KNXsolutions er et perfekt match til denne opgave”. De serviceopgaver, som KNXsolutions typisk vil udføre, er programmering, konfigurering og idriftsætning af alle Niko-Servodans lysstyringsanlæg samt fejlsøgning/fejlretning.


KNXsolutions har mange års erfaring indenfor både DALI og KNX-programmeringer bag sig. Det gælder alt fra mindre installationer til komplekse løsninger i helt store byggerier. Som specialist indenfor KNX betyder samarbejdsaftalen derfor også, at KNXsolutions styrker Niko-Servodans kompentencer på dette område.

Kontakt stadigvæk Niko-Servodan support direkte
Rent praktisk sker der ingen ændringer for kunderne. Du skal stadigvæk henvende sig direkte til Niko-Servodans Support på HOTLINE tlf. 74 42 47 26 eller email: support@niko.dk. Support vil derefter tage en vurdering af, hvordan du bedst og hurtigst kan hjælpes. I nogle tilfælde vil du så opleve, at det er KNXsolutions, der møder op på projektadressen og løser opgaven.


Yderligere information fås ved henvendelse til din kontaktperson hos Niko-Servodan,
eller kontakt Niko-Servodan på tlf. 7442 4726 eller info@niko.dk .

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET