Sensorer med præmonterede kabler og installationsstik

Find produkt

Sensorer med præmonterede kabler og installationsstik
- få fuld gevinst med DALI-Addressable

Et stigende antal installatører får leveret sensorer med præmonterede kabler og installationsstik. Fordelene er åbenlyse, især i kombination med DALI-Addressable, der via ét enkelt kabel kan håndtere lysstyring i fire zoner. Det sikrer en hurtig, enkel og fejlfri installation, hvilket betyder at præmonterede installationsstik hurtigt kan betale sig. 
 

En vigtig faktor for vellykkede projekter er hurtig, enkel og fejlfri installation. Derfor oplever Servodan en stigning i antallet af projekter, hvor man vælger at bruge sensorer præmonteret med kabler og installationsstik.

 

Fuld gevinst med DALI-Addressable

Det er især ved brug af DALI-Addressable, man opnår fuld gevinst med brug af stikforbindelser. DALI-Addressable kan nemlig via et enkelt kabel (5-leder) styre op til fire zoner, og hvis man har behov for slave-sensorer, kan disse kobles direkte på DALI-bussen et tilfældigt sted. På den måde sikrer DALI-Addressable en simpel fortrådning, der installeres helt uafhængig af den endelige konfiguration af zoner og dagslysstyring.

 

Ud over den sparede tid ved installationen er det også en vigtig fordel, at installationsstikkene er konstrueret, så man helt undgår monteringsfejl. Man sikrer derved en fejlfri installation og undgår at skulle bruge yderligere omkostninger på fejlsøgning og rettelser. Den meromkostning, som de præmonterede kabler og installationsstik har, er derfor hurtigt tjent hjem ved projekter over en vis størrelse.

 

Fordel hvis installationen senere skal ændres

DALI-Addressable er også en fordel, hvis man senere skal lave ændringer i installationen. Da konfigureringen af armaturer og zoner først sker efter installationsfasen, kan man altid tilføje nye armaturer, slave-sensorer og ændre på zonerne, uden at skulle ændre selve installationen.


Ved ombygning og renovering er det f.eks. let at dele en DALI-Addressable installation i to. Man klipper ganske enkelt DALI-bussen over og installerer en ekstra master DALI-sensor. Hvis man vælger en sensor, der er forberedt for tråd- og batteriløse EnOcean tryk, kan man endda lave denne opdeling uden yderligere fortrådning.

Servodan leverer sensorer præmonteret med kabel og installationsstik i samarbejde med de førende leverandører på markedet. Længden på kablet er typisk 4 meter, men specificeres individuelt iht. projektet. 

Læs her om yderligere fordele ved DALI-Addressable!

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET